ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่น 35 ถึง รุ่น 49

ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่น 35 ถึง รุ่น 49 สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาววิศวะลาดกระบัง ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565  ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปThis website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer