ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2566  ณ วังสระปทุม  คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และทีมชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 100,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer