ประกาศข่าวดี สำหรับ น้องนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2566

กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2566

สามารถดาวห์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1rOJHVvgwzq6X4jaT_yK-CGca8BzoPenE/view?usp=share_link


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer