เชิญชวน ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ประจำปี 2566 

นวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566  ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา Shotgun Start  เวลา 12:00 น. 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายได้ส่วนหนึ่งแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชอัธยาศัย

2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจและทางการศึกษาของ คณะฯ สถาบันฯและสมาคมฯ

4. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สามารถดาวห์โหลดใบสมัคร 

https://drive.google.com/file/d/1zkFiak2vrXUcNq87EVHZFzRKBozhj3V7/view?usp=share_link

   

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer