ชงโคไนท์ 2023 “คืนสู่เหย้าวิศวะลาดกระบัง”

เชิญชวน ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ร่วมงาน ชงโคไนท์   “คืนสู่เหย้าวิศวะลาดกระบัง”

ในวันเสาร์ที่  5 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 

               1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์

               2. เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

               3. เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ คณะและสถาบัน

โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ราคาบัตร ราคา 850 บาท 

2. Early bird ราคา 800 บาท (หมดเขต 30 มิ.ย. 66) 

3.  Freshly alumni ราคา 500 บาท (100 ใบ) สำหรับรุ่น 57 ,58 

4. จองเป็นโต๊ะ (8 คน) ราคา 6,400 บาท

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://eventpassinsight.co/chongkho_night/registration/create/kmitl4/?code=2023

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer