ฟุตบอลชงโคซุปเปอร์ลีกคัพ 2024สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “ชงโคซุปเปอร์ลีกคัพ 2024” ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2567 เวลาตั้งแต่ 14.00-23.00 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุน “กองทุนพี่ให้น้อง” เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer