ศิษย์เก่าดีเด่น

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น 66

รุ่นที่
1


นายองอาด อยู่โพธิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ชำนาจการออกแบบงานระบบอุปกรณ์สำหรับโรงละครและ รับปรึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงละครตามมาตรฐานสากล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ชำนาจการออกแบบงานระบบอุปกรณ์สำหรับโรงละครและ รับปรึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงละครตามมาตรฐานสากล

รุ่นที่
5


นายไมตรี ตั้งษณกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ Managing Director , Single Point Engineering Co.,Ltd.

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ Managing Director , Single Point Engineering Co.,Ltd.

รุ่นที่
6


นายพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย

ศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของกิจการและ ผู้บริหาร บจก. พีทเทเลคอมแอนด์ไอที คอนซัลแทนส์ และที่ปรึกษา บ. SAS Software Thailand.

ศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของกิจการและ ผู้บริหาร บจก. พีทเทเลคอมแอนด์ไอที คอนซัลแทนส์ และที่ปรึกษา บ. SAS Software Thailand.

รุ่นที่
7


รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส สังวรศิลป์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รุ่นที่
8


นายธีรพร ก้อนแก้ว

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต PTT UTILITY CO., LTD

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต PTT UTILITY CO., LTD

รุ่นที่
10


รองศาสตราจารย์ เวช วิเวก

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง

รุ่นที่
11


นายวีรัช อุดมสิทธิ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

รุ่นที่
12


นายวิสุทธิ ตินิกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ว. ธนวิช กรุ๊ป จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ว. ธนวิช กรุ๊ป จำกัด

รุ่นที่
14


นายบัญชา เจียมสกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็มโก้ ซีสเต็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็มโก้ ซีสเต็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รุ่นที่
16


นายชัยโรจน์ ภมรศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานระบบ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานระบบ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

รุ่นที่
17


นายสงวน ตรีเจริญวิวัฒน์

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสชัวเรซ เทคโนโลยี จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสชัวเรซ เทคโนโลยี จำกัด

รุ่นที่
18


นายณัฐพงศ์ เลขวัต

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ หัวหน้าครูฝึกนักบิน Airbus A380 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ตำแหน่งก่อนเกษียณ หัวหน้าครูฝึกนักบิน Airbus A380 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
19


อาจารย์วิบูลย์ พร้อมพาณิชย์

ศิษย์เก่าดีเด่น
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ศิษย์เก่าดีเด่น
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
20


นายจักกฤษณ์ เชิดชูวงศ์สันติ

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด

รุ่นที่
21


นายกิตติ เพ็ชรสันทัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
22


ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 13

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 13

รุ่นที่
23


นายสมศักดิ์ กาญจนาคาร

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ฮิตาชิ (เอเซีย) ประเทศไทย จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ฮิตาชิ (เอเซีย) ประเทศไทย จำกัด

รุ่นที่
24


นายเกรียงไกร นิศยันต์

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.

รุ่นที่
25


นายกิติยศ สาคริก

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

รุ่นที่
26


นายธีระ เตียวิไล

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเต็ม คอนแทรคเตอร์ จำกัด และ ประธานชมฟุตบอลชงโคใบอ่อน

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเต็ม คอนแทรคเตอร์ จำกัด และ ประธานชมฟุตบอลชงโคใบอ่อน

รุ่นที่
27


นางสาวกนกพร คุณชัยเจริญกุล

ศิษย์เก่าดีเด่น
Head of Regulatory Strategy Department บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่น
Head of Regulatory Strategy Department บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
28


นายนท นิ่มสมบุญ

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด และ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด และ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
29


นายสุธีพงศ์ สำเภาโภค

ศิษย์เก่าดีเด่น
Mill Director บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด "ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ SCGP”

ศิษย์เก่าดีเด่น
Mill Director บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด "ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ SCGP”

รุ่นที่
30


นางชินนาฏ คุณเจริญ

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รุ่นที่
31


รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศิษย์เก่าดีเด่น
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รุ่นที่
32


นายชัยทัด กุลโชควณิช

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
33


ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รุ่นที่
34


นายเกรียงไกร สุทธินราธร

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

รุ่นที่
36


นายพนิต เวชศิลป์

ศิษย์เก่าดีเด่น
Chief Technology officer บริษัท โทเคน เอ๊กซ์ จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
Chief Technology officer บริษัท โทเคน เอ๊กซ์ จำกัด

รุ่นที่
37


นายภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์

ศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย และ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย

ศิษย์เก่าดีเด่น
เจ้าของ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย และ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย

รุ่นที่
38


นางสาวสุนิสา แช่มบาง

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการและผู้ก่อตั้ง Sales Move P.Lim Engineering Progressive Engineering

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการและผู้ก่อตั้ง Sales Move P.Lim Engineering Progressive Engineering

รุ่นที่
40


ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย

ศิษย์เก่าดีเด่น
Founder & CEO BOTNOI Group

ศิษย์เก่าดีเด่น
Founder & CEO BOTNOI Group

รุ่นที่
42


นายกิตติ บุญนิจรอด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต (บางเลน) จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต (บางเลน) จำกัด

รุ่นที่
43


นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

รุ่นที่
44


จ่าอากาศเอก ดร.คุณานนต์ กิตติพุฒิ

ศิษย์เก่าดีเด่น
นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม ม.เชียงใหม่ และผู้ร่วมก่อตั้ง บ.บลูโอ๊ค จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม ม.เชียงใหม่ และผู้ร่วมก่อตั้ง บ.บลูโอ๊ค จำกัด

รุ่นที่
45


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์​ วงศ์​พร้อมรัตน์​

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
49


ดร.ภานุมาศ ไทรงาม

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รุ่นที่
52


นายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์

ศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ ดีล เมคเกอร์ จำกัด / ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีดีไอพี (ประเทศไทย)

ศิษย์เก่าดีเด่น
อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ ดีล เมคเกอร์ จำกัด / ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีดีไอพี (ประเทศไทย)

รุ่นที่
54


นายภีตะภัฏ สู่พานิช

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกร บริหารโครงการหน่วยงาน EV อีโคซิสเท็ม (วป.อวธ.) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกร บริหารโครงการหน่วยงาน EV อีโคซิสเท็ม (วป.อวธ.) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายอุกฤษฏ์ กรกนก

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ การรถไฟแห่งประเทสไทย

ศิษย์เก่าดีเด่น
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ การรถไฟแห่งประเทสไทย

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายจรัล ตั้งวงศ์ชูเกตุ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ศิษย์เก่าดีเด่น
ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายธนศักดิ์ วิษณุรังสรรค์

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 สำนักงาน รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 สำนักงาน รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


นายเกรียงศักดิ์ อิ่มศรี

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

ศิษย์เก่าดีเด่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

รุ่นที่
ต่อเนื่อง


ดร.ปุณยวีร์ ฉายศิริ

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer