ของที่ระลึกสมาคม

รายการของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

ที่สมาคมฯ โทร: 0-2326-4668 /0898115240 หรือ ID Line:kmitlengineer.alumni

E-Mail kmitlengineer.k@gmail.com

หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เลขที่ 088-227377-2

** ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าส่งชิ้นละ 50 บาท**

Souvenir image cap

กล่องดนตรีเสาโท เพลงรมรั้วชงโค

ราคา 1,200 บาท
Souvenir image cap

เสื้อโปโล

ราคา 700 บาท
Souvenir image cap

หมวก

ราคา 500 บาท
Souvenir image cap

เข็มติดเทคไทด์

ราคา 100 บาท
Souvenir image cap

เข็มติดไทด์ พร้อมกล่อง

ราคา 199 บาท
Souvenir image cap

เข็มติดไทด์ พร้อมเทดไทด์สีส้ม

ราคา 300 บาท
Souvenir image cap

ร่มกอล์ฟ 2 ชั้น

ราคา 500 บาท
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer