ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

การส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2562-2564 - ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2564-2566

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564  และได้มีการส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2562-2564 - ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2564-2566This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer