ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2564-2566

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2564-2566 (ประจำเดือนธันวาคม 2564) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้องฯ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ราชพฤกษ์ เพื่อผนึกกำลัง เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ความสามัคคี  ระหว่าง คณะ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในปี 2565This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer