ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

สนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สนามคาสคาต้า กอล์ฟคลับ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. และขอแสดงความยินดี กับทีมชนะเลิศและบุคคลชนะเลิศ ในการแข่งขันกอล์ฟ ในครั้งนี้
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer