ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คุณนท  นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ   พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer