ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ รักษาการอธิการบดี สจล.

คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่กับ รศ .ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการอธิการบดี สจล. ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สจล.

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer