ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

โครงการ Ladkrabang Young Start Up Challenge 2022 (รอบตัดสิน)

วันพฤหัส ที่ 24 มีนาคม 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงาน LADKRABANG YOUNG STARTUP CHALLENGE 2022 เพื่อที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ Startup โดยมีพี่ศิษย์เก่า วิศวะ สจล. เข้าร่วมเป็น Mentor ให้กับน้องๆ ในโครงการโดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยน้อง ๆ ในการคิด Idea business ให้สามารถทำได้จริงในอนาคต

ผลการแข่งขัน Ladkrabang Young Startup 2022 ในวันนี้คือ 

1) FRIDCHEN :  platform สำหรับผู้รักสุขภาพที่ต้องการดูแลการบริโภคอาหารด้วยตัวเอง

2) SOUNDISTY :  Music Therapy สำหรับบำบัดอาการเครียดและนอนไม่หลับ

3) RUBSUB :  Platform


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer