ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช     สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทางสมาคมฯ ต้องขอแสดงความยินดีทีมสมาคมศิษย์เก่า สจล.ได้รับรางวัลประเภททีมชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ฯ   ทีมปรีชาถาวรอุตสาหกรรม ได้รับรางรางประเภททีมรองชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ 

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer