ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาวิศวะลาดกระบัง รุ่น 57

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณนท   นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ   ร่วมพิธีงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 57 พร้อมต้อนรับ น้องๆ  รุ่น 57 เข้าสู่ร่มรั้วชงโค


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer