ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น ณ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)                                                                                                                                                           

คณะกรรมกาบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยคุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับ คุณภิมุข  สิมะโรจน์ วิศวะรุ่น 27 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมพูดคุยหารือแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer