ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

มอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรม “งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรม และน้องๆ สโมสรนักศึกษาคณะวืศวกรรมศาสตร์  เดินทางไปที่ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบเงินบริจาค จำนวน   71,551.86  บาท พร้อมข้าวสารและอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนศรีอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนกินนอน มีเด็กชาวเขามาอาศัยอยู่ 200 กว่าชีวิต ในโรงเรียนเล็ก ๆ พื้นที่จำกัด  "วิศวะลาดกระบัง เพื่อสังคมที่น่าอยู่"


 This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer