ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สจล. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย คุณนท  นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThis website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer