ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าสัญจร           ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ตราก้อน รีสอร์ท โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้อง ชาววิศวะลาดกระบัง ภาคกลาง


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer