ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 62 ปี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คุณนท   นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อม นักศึกษา บุคลากร สจล. และหน่วยงานภายนอก ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer