ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พบปะสังสรรค์ แนวทางการดำเนินงานสมาคมฯ ร่วมกับอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ร้านอาหารสามเสนวิลล่า พญาไท สมาคมศิษย์เก่าฯ โดยคุณนท นิ่มสมบุญญ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรม รุ่น 28 (ปัจจุบัน)   ได้เชิญอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ตั้งแต่ รุ่น 14

จนถึงปัจจุบัน พบปะสังสรรค์เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานสมาคมฯ 


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer