ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ ในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ                       โดยคุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2022 และพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer