ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย  ดร.ภัคศรัณย์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ร่วมมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แก่นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer