ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีในงานส่งมอบงานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ร้านอาหารเพลิน วิภาวดี   คุณนท  นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีในงานส่งมอบงานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ระหว่าง         คุณธนบัติ  อึ้งสุวรรณพานิช ประธานชมรมฯ (มจธ.) (วาระระหว่างกันยายน 2564 – กันยายน 2565) ส่งมอบงานให้กับ        คุณอนุชัย สายเกื้อกูล (มจพ.) ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน คนปัจจุบัน (วาระระหว่าง กันยายน 2565- กันยายน 2566)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer