ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และคุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง ณ ศูนย์ สจล.เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก  โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่เดือดร้อนจากสถาการณ์น้ำท่วมบริเวณเขตลาดกระบัง ต่อไป

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer