ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ โดย รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี รักษาการอธิการบดี สจล.,คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาในการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 

                โดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเชื่อมความสามัคคีระหว่าง 8 สถาบันหลักที่มีความผูกพันกันมายาวนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้  "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แชมป์ไปครอง"  ปีหน้า 2566 "การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 6 "   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพ ต่อไป

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer