ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง Ryder Cup ครั้งที่ 1 “Ladkrabang Golf Club”

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ เดอะวินเทจ คลับ โดยความร่วมมือกันระหว่าง 5 สมาคมศิษย์เก่า คือ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร, สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องชาวพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

# พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

# สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

# สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

# สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

# สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

# สมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer