ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

วันที่ 27 มกราคม 2566  ณ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่า   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  พร้อมด้วยกรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณบุญศักดิ์  เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.    เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสถาบันฯ คณะ และศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดประโยชน์

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer