ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม Clould9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยกรรมการ ร่วมงาน แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ  โดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเชื่อมความสามัคคีระหว่าง 8 สถาบันหลักที่มีความผูกพันกันมายาวนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer