ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ ร้าน Zeed Club  จังหวัดลำพูน สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ   โดย รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี รักษาการอธิการบดี สจล. ,คุณนท  นิ่มสมบุญ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เดินทางร่วมงานลาดกระบังภาคเหนือ มินิปาร์ตี้ 2022  (จังหวัดลำพูน)

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer