ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ปี 2566 รักษาการอธิการบดี สจล.

 วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สจล. คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมคณะกรมการบริหาร เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 กับ รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี  รักษาการอธิการบดี สจล.This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer