ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานวิ่ง ร่มรั้วฯ รัน 4

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโดยรอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. จัดกิจกรรม วิ่งร่มรั้วฯ รัน 4 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเข้า กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer