ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารสถาบันวิจันเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล.

พิธีเปิดอาคารสถาบันวิจันเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. 

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาตร์ สจล. ร่วมพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี อธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.เกษตร  สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณสัณหจุฑา  จราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe)

วัตถุประสงค์เพื่อใช้อาคารเป้นสำนักงานในการดำเนินงานวิจัยสร้างนวัตกรรมทางด้านเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ และการถ่ายทององค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ตลอดจนการรับรองเกษตรอินทรีย์วิถีไทยตามศาสตร์พระราชา (Earthsafe by AATSEA-KMITL)
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer