ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) KMITL INNOVATION EXPO 2023 มุ่งสู่โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

งาน KMITL INNOVATION EXPO 2023 มุ่งสู่โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน 

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.  

รศ.ดร.คมสัน   มาลีสี อธิการบดี สจล. และ คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ   พร้อมด้วย 

คุณชัยพจน์  ตันตระวิวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ร่วมกับบริษัทและองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer