ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2566

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2566 

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา


This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer