ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น. ณ หอประชุม เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566  จำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังรายนาม ดังนี้

1

นายองอาด    อยู่โพธิ์

รุ่น 1

ผู้ชำนาจการออกแบบงานระบบอุปกรณ์สำหรับโรงละครและ รับปรึกษาการออกแบบก่อสร้างโรงละครตามมาตรฐานสากล

2

นายไมตรี    ตั้งษณกุล

รุ่น 5

ตำแหน่งก่อนเกษียณ  Managing Director , Single Point Engineering Co.,Ltd.

3

นายพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย

รุ่น 6

เจ้าของกิจการและ ผู้บริหาร บจก. พีทเทเลคอมแอนด์ไอที คอนซัลแทนส์ และที่ปรึกษา บ. SAS Software Thailand.

4

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส    สังวรศิลป์

รุ่น 7

ที่ปรึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5

นายธีรพร   ก้อนแก้ว 

รุ่น 8

ตำแหน่งก่อนเกษียณ  ผู้จัดการฝ่ายผลิต PTT UTILITY CO., LTD

6

รองศาสตราจารย์ เวช  วิเวก

รุ่น 10

ตำแหน่งก่อนเกษียณ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง 

7

นายวีรัช   อุดมสิทธิ์

รุ่น 11

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

8

นายวิสุทธิ   ตินิกุล 

รุ่น 12

ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ว. ธนวิช กรุ๊ป จำกัด

9

นายบัญชา   เจียมสกุล

รุ่น 14

ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็มโก้ ซีสเต็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

10

นายชัยโรจน์   ภมรศิริ

รุ่น 16

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานระบบ  บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

11

นายสงวน  ตรีเจริญวิวัฒน์

รุ่น 17

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสชัวเรซ เทคโนโลยี จำกัด

12

นายณัฐพงศ์    เลขวัต

รุ่น 18

ตำแหน่งก่อนเกษียณ  หัวหน้าครูฝึกนักบิน Airbus A380 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

13

อาจารย์วิบูลย์  พร้อมพาณิชย์

รุ่น 19

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

14

นายจักกฤษณ์   เชิดชูวงศ์สันติ

รุ่น 20

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด

15

นายกิตติ   เพ็ชรสันทัด

รุ่น 21

รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

16

ดร.ภากร   ปีตธวัชชัย

รุ่น 22

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 13

17

นายสมศักดิ์    กาญจนาคาร 

รุ่น 23

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ฮิตาชิ (เอเซีย) ประเทศไทย จำกัด 

18

นายเกรียงไกร  นิศยันต์

รุ่น 24

รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.

19

นายกิติยศ   สาคริก

รุ่น 25

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 

20

นายธีระ เตียวิไล

รุ่น 26

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเต็ม คอนแทรคเตอร์ จำกัด และ ประธานชมฟุตบอลชงโคใบอ่อน 

21

นางสาวกนกพร   คุณชัยเจริญกุล

รุ่น 27

Head of Regulatory Strategy Department  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22

นายนท   นิ่มสมบุญ

รุ่น 28

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด และ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

23

นายสุธีพงศ์    สำเภาโภค

รุ่น 29

Mill Director บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด "ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ SCGP”

24

นางชินนาฏ    คุณเจริญ

รุ่น 30

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

25

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  เกียรติวนิชวิไล

รุ่น 31

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

26

นายชัยทัด   กุลโชควณิช

รุ่น 32

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

27

ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล

รุ่น 33

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

28

นายเกรียงไกร   สุทธินราธร

รุ่น 34

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

29

นายพนิต    เวชศิลป์

รุ่น 36

Chief Technology officer  บริษัท โทเคน เอ๊กซ์ จำกัด 

30

นายภาคภูมิ   ผลพิสิษฐ์

รุ่น 37

เจ้าของ โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย และ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย 

31

นางสาวสุนิสา แช่มบาง

รุ่น 38

กรรมการและผู้ก่อตั้ง Sales Move  P.Lim Engineering Progressive Engineering

32

ดร.วินน์     วรวุฒิคุณชัย 

รุ่น 40

Founder & CEO BOTNOI Group

33

นายกิตติ    บุญนิจรอด

รุ่น 42

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต (บางเลน) จำกัด

34

นายพุทธศักดิ์    ตันติสุทธิเวท 

รุ่น 43

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

35

จ่าอากาศเอก ดร.คุณานนต์  กิตติพุฒิ

รุ่น 44

นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม ม.เชียงใหม่ และผู้ร่วมก่อตั้ง บ.บลูโอ๊ค จำกัด 

36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ วงศ์พร้อมรัตน์

รุ่น 45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

37

ดร.ภานุมาศ   ไทรงาม 

รุ่น 49

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

38

นายจิตรเทพ   เนื่องจำนงค์

รุ่น 52

อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ ดีล เมคเกอร์ จำกัด 

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีดีไอพี (ประเทศไทย)

39

นายภีตะภัฏ    สู่พานิช

รุ่น 54

วิศวกร บริหารโครงการหน่วยงาน EV อีโคซิสเท็ม (วป.อวธ.)  บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

40

นายอุกฤษฏ์   กรกนก

ต่อเนื่อง 

วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ การรถไฟแห่งประเทสไทย

41

นายจรัล   ตั้งวงศ์ชูเกตุ 

ต่อเนื่อง 

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

42

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

ต่อเนื่อง 

ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

43

นายธนศักดิ์   วิษณุรังสรรค์

ต่อเนื่อง 

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 12 สำนักงาน รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร สายงานสารสนเทศและสื่อสาร

44

นายเกรียงศักดิ์  อิ่มศรี

ต่อเนื่อง 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด 

45

ดร.ปุณยวีร์  ฉายศิริ

ต่อเนื่อง 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer