ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 63 ปี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช โดย คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  พร้อมคณะกรรมการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 63 ปี
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer