ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

LEADER TOUR

วันที่ 9 กันยายน 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พานักศุึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวน 90 กว่าคน ร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (TCP) จังหวัดปราจีนบุรี

LEADER: LADKRABANG ENGINEERING ALUMNI DEVELOPING EXPERTISE RELATIONSHIP  

วัตถุประสงค์ คือ 

        1. ได้รู้จักและสร้างเครือข่ายสัมพันธ์อาชีพวิศวกรกับรุ่นพี่ศิษย์เก่ามากขึ้น 

        2. ได้มีโอกาสเรียนรู้และปรึกษารุ่นพี่ศิษย์เก่า

        3. ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อตนเองและสังคมกับรุ่นพี่ 

        4. เปิดประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ความเร็จของรุ่นพี่ศิษย์เก่า 

        5. ได้มีโอกาสดูงานหรือเยี่ยมชมบริษัท โรงงานหรือโครงการของพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ   

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer