ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

งานมุทิตาจิต อาจารย์ป๋า

วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์  สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สมผล โกศัลวิตร์ หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามอาจารย์ป๋า อาจารย์ผู้อยู่ในดวงใจของศิษย์เก่าวิศวลาดกระบัง ที่ทุกคนยังรักและเคารพเสมอมา
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer