ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ อธิการคนแรก สจล.

วันที่ 14 กันยายน 2566 คุณนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย กรรมการ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโรสถ น้อมรำลึกพระคุณและความกตัญญูกตเวทีแด่ท่านซึ่งเป็นผู้สถาปนาและอธิการบดีท่านแรกของ สจล.This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer