ข่าวสมาคมและภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน วิศวะ รุ่น 13

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการคุณนท   นิ่มสมบุญ นายกสสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบแสดงความยินดี กับคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน วิศวะ รุ่น 13 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer