ทั้งหมด

Card image cap

เชิญชวนศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโลป ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

See more
Card image cap

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอเชิญชวนพี่น้องชาววิศวะลาดกระบัง ที่มีสิทธิในการ เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ (กรรมการกลาง) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วาระปี 2566-2568

See more
Card image cap

ประกาศข่าวดี สำหรับ ชุมนุม ชมรม ห้อง ภาค น้องๆ นักกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2565 กองทุนพี่ให้น้อง ฯ มีทุนสนับสนับสนุนโครงการกิจกรรมนักศึกษา ปี 2565 มาให้น้องๆ

See more
This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer